Základná škola s materskou školou Ul. Fraňa Kráža 2, Poprad-Vežká

Aktuality školy

História školy

Krúžky

Základná škola

Materská škola

Športové triedy

Úspechy školy 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r.2005/2006

 

Kontakt:Základná škola s materskou školou Ul. Fraňa Kráža 2, Poprad.Vežká

Telefón: 052/ 7722806

Webová adresa: www.zsvelka.edupage.org

Email školy: zsvelka@zskralapp.edu.sk